Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over het aanmeldingssysteem

Hieronder geven we een antwoord op enkele veel voorkomende vragen rond aanmelden voor het eerste leerjaar van de eerste graad A (1A) en/of het eerste leerjaar van de eerste graad B (1B) van het gewoon secundair onderwijs of het buitengewoon secundair onderwijs OV4-type 9. Heb je toch nog een andere vraag, stel ze dan aan de helpdesk.

Gentinfo
Telefoon: 09 210 10 10 ( ma-za van 8 - 19u)

Aanmelden

Waarom een online aanmeldingsprocedure?

Het aantal jongeren tussen 12 en 17 jaar groeit. Niet alle secundaire scholen kunnen deze stijging bijhouden en de kans dat een school over onvoldoende capaciteit beschikt neemt toe.

In het verleden resulteerde dit tot lange wachtrijen en kampeertoestanden. Dergelijke toestanden willen we vermijden en daarom werd een aanmeldingsprocedure ingevoerd.

Met de procedure vermijden we kampeertoestanden en krijgen ouders gelijke kansen om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze.

Alle ouders die hun kind willen aanmelden voor een deelnemende school kunnen gebruik maken van de online aanmeldingsprocedure.

Dat kan voor alle scholen in alle onderwijsnetten van Gent en ook meerdere scholen uit de randgemeenten van Gent. 

Wie moet aanmelden?

Kinderen die de overstap maken van basis naar secundair, en die zich willen inschrijven voor het eerste leerjaar van de eerste graad A (1A) en/of het eerste leerjaar van de eerste graad B (1B) van het gewoon secundair onderwijs of het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) OV4-type 9 melden aan via https://meldjeaansecundair.gent.be/.

Om in te schrijven in het gewoon secundair onderwijs in het 2de jaar of hoger ga je rechtstreeks naar de school vanaf 19 april 2022 (9 uur).

In het buitengewoon onderwijs is het voor een aantal types binnen bepaalde opleidingsvormen (andere dan 1A en 1B OV4 - type 9) nodig om aan te melden via de website van de school. Hier vind je meer informatie.

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Je kan via www.aanmeldensecundairescholen.gent aanmelden voor:

 1. Alle secundaire scholen in Gent
 2. Alle Gentse scholen die buitengewoon onderwijs opleidingsniveau 4 – type 9 1A/1B aanbieden
 3. Alle secundaire scholen in Evergem, Lochristi, Melle, Merelbeke, Wachtebeke en Zelzate.

Hier vind je een handig overzicht van alle scholen. 

Wanneer moet ik aanmelden?

Je dient je kind binnen de periode van 21 maart om 12 uur ‘s middags tot 22 april 2022 om 12 uur ’s middags aan te melden. De dag of het uur waarop je aanmeldt, is niet van belang zolang het binnen die periode gebeurt.

Tip: Neem rustig de tijd om aan te melden en wacht niet tot de laatste dag om aan te melden, je weet maar nooit dat iets niet lukt zoals gepland. 

Aanmelden kan enkel online via https://meldjeaansecundair.gent.be

Waarom moet ik aanmelden?

Als je je kind niet aanmeldt, kan je het pas vanaf 6 mei (9 uur) 2022 rechtstreeks inschrijven in secundaire school waar er nog vrije plaatsen zijn. Het aantal scholen met vrije plaatsen zal beperkt zijn. De plaatsen worden immers eerst toegewezen aan de kinderen die zijn aangemeld.

Voor hoeveel scholen moet ik aanmelden?

Er is geen limiet. Je meldt je kind aan voor alle scholen die je voorkeur hebben. Denk goed na over alle scholen die je aanduidt, niet enkel over je eerste voorkeur. Soms zijn er meer aanmeldingen dan vrije plaatsen, dus de andere scholen op je lijst zijn even belangrijk.

Bij het aanmelden, duid je de scholen aan in volgorde: 1e keuze school A, 2e keuze school B, … enz. Meerdere keuzes maken vermindert de kans op een plaats in je favoriete school niet! Slechts één keuze maken vergroot de kans op een plaats in je favoriete school niet! Integendeel, je kind maakt dan maar één keer kans om gunstig gerangschikt te worden in een school. Duid je meerdere scholen aan en is je eerste school van voorkeur volzet, dan wordt er gekeken naar de volgende scholen uit je lijst.

In welke volgorde zet ik de scholen waarvoor ik aanmeld?

Het is belangrijk om de scholen in de volgorde van je voorkeur te plaatsen. De voorkeursvolgorde die je opgeeft, heeft geen invloed op de rangschikking van je kind in elk van de scholen. Je kind zal niet meer of minder kans maken op een plaats op de school als je meerdere scholen hebt opgegeven. Of je kind gunstig gerangschikt wordt, wordt eerst voor elke school apart bepaald en hangt alleen af van toeval.

Zet de school waarnaar je je kind het liefst wil sturen dus zeker op de eerste plaats. Volg gewoon je echte voorkeur. Vink alle scholen aan die je voorkeur hebben, en in volgorde van voorkeur.

Van alle scholen waar je kind gunstig gerangschikt staat, krijg je de school toegewezen die het hoogst in je voorkeurslijst staat. Stel dat je bijvoorbeeld 4 scholen hebt opgegeven: voor school A en school D is je kind niet gunstig gerangschikt (je kind krijgt geen plaats toegewezen op die scholen). Voor school B en voor school C is het wel gunstig gerangschikt. In dat geval krijgt je kind een plaats toegewezen op school B en staat het op de wachtlijst voor school A. School C en school D vervallen dan gezien die lager in de voorkeurslijst staan.

Wat gebeurt er als ik mijn kind niet op tijd heb aangemeld?

Als je je kind niet aanmeldt tussen 21 maart (12 uur ’s middags) en 22 april 2022 (12 uur ’s middags) dan kan je je kind vanaf 6 mei 2022 (9 uur) rechtstreeks inschrijven in een school met nog vrije plaatsen. Het aantal scholen met vrije plaatsen zal echter beperkt zijn, gezien alle plaatsen eerst worden toegewezen aan kinderen die zijn aangemeld.

Wil het kind naar dezelfde school als broer/zus of waar één van de ouders werkt en je hebt het niet op tijd aangemeld of je hebt de voorrang niet aangeduid, dan verliest het kind zijn voorrang. Je kan je kind pas inschrijven tijdens de vrije inschrijvingsperiode vanaf 6 mei 2022 (9 uur).

Vrije inschrijvingen

De vrije plaatsen voor de start van de vrije inschrijvingen worden hier gepubliceerd op 4 mei 2022. Inschrijven in de deelnemende scholen kan vanaf 6 mei 2022 om 9:00. Inschrijven kan alleen volgens de geldende coronamaatregelen. Op de website van de school lees je hoe je kan inschrijven. Contacteer de school zelf voor meer informatie. De vrije inschrijvingen verlopen chronologisch (naar tijdsvolgorde).Is de capaciteit bereikt, dan ontvang je een weigeringsdocument (mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving). 

Ordenen en toewijzen

Hoe worden de aangemelde kinderen geordend en toegewezen?

Elk kind krijgt op basis van toeval een nummer voor elke school waarvoor het aanmeldt. Op basis van dit toevalsnummer wordt het kind geordend in de gekozen scholen in de groep indicatorleerlingen of de groep niet-indicatorleerlingen (enkel in het gewoon onderwijs / zie volgende vragen).  

 • Een kind is gunstig gerangschikt voor de scholen waar het binnen de beschikbare vrije plaatsen is geordend.
 • Een kind is ongunstig gerangschikt voor de scholen waar het buiten de beschikbare vrije plaatsen is geordend.

Een kind, gunstig gerangschikt in verschillende scholen, krijgt enkel een plaats toegewezen in de school van hoogste voorkeur waarvoor het gunstig is gerangschikt. We schrappen vervolgens dit kind op de lijst bij de scholen van lagere voorkeur zodat andere leerlingen kunnen in- of doorschuiven. We herhalen deze stap tot er geen leerlingen meer kunnen in- of doorschuiven. 

De leerlingen die hierna gunstig gerangschikt zijn krijgen een toewijzing, de leerlingen die ongunstig gerangschikt zijn krijgen een weigering. 

Ten slotte gaan we, bij de leerlingen die gunstig gerangschikt zijn, op zoek naar leerlingen die elkaars eerste keuze in de weg staan. We voeren, onder bepaalde voorwaarden, een set wissels uit die als resultaat hebben dat zoveel mogelijk kinderen onmiddellijk in hun school van 1e voorkeur terecht kunnen (= optimalisatie). 

Na deze optimalisatie brengen we ouders op de hoogte van het uiteindelijke resultaat. 

Bijvoorbeeld:

 1. Het kind wordt gunstig gerangschikt in de school van 1e en van 3e voorkeur. Het kind krijgt een toewijzing voor de school van 1e voorkeur.
 2. Het kind wordt gunstig gerangschikt in de school van 2e en van 4e voorkeur. Het kind krijgt een toewijzing voor de school van 2e voorkeur en een weigering voor de school van 1e voorkeur, het komt er op de wachtlijst. 
 3. De leerling wordt in alle voorkeursscholen ongunstig gerangschikt. Het kind krijgt geen toewijzing en krijgt een weigering voor alle scholen. Het kind komt op alle scholen op de wachtlijst. 

 

 

Welke kinderen hebben voorrang bij het ordenen en toewijzen?

Er zijn voorrangsgroepen bij het ordenen en toewijzen:

Kinderen met een broer of zus die al is ingeschreven in dezelfde school. Voor deze groep geldt absolute voorrang in de school op voorwaarde dat ze zich aanmelden tussen 21 maart (12 uur ‘s middags) en 22 april 2022 (12 uur ‘s middags) en de voorrang aanduiden.

Kinderen van personeelsleden van de school. Voor deze groep geldt absolute voorrang in de school waar deze ouders zijn tewerkgesteld op voorwaarde dat ze zich aanmelden tussen 21 maart (12 uur ‘s middags) en 22 april 2022 (12 uur ‘s middags) en de voorrang aanduiden.

Om de sociale mix te garanderen, streeft -in het gewoon onderwijs- elke school daarnaast naar een verhouding van indicatorleerlingen en niet-indicatorleerlingen.

 • Als er voor een school meer aanmeldingen zijn dan vrije plaatsen, dan worden de vrije plaatsen verdeeld binnen de groep indicatorleerlingen en niet-indicatorleerlingen op basis van toeval (zie vorige vraag).
 • Zijn er voor een school minder aanmeldingen van indicatorleerlingen dan er vrije plaatsen zijn voor indicatorleerlingen? Of omgekeerd, zijn er voor een school minder aanmeldingen van niet-indicatorleerlingen dan er vrije plaatsen zijn voor niet-indicatorleerlingen? Dan gaan de vrije plaatsen naar de leerlingen uit de andere groep die nog geen toewijzing konden krijgen.
 • Als er voor een school minder aanmeldingen zijn dan vrije plaatsen, dan krijgt elke aangemelde jongere uiteraard een plaats.

 

 

Hoe werkt de voorrang voor broers en zussen en wie kan ervan genieten?

Broer en zus zijn, is meer dan dezelfde ouders hebben. Volgende mogelijkheden kunnen voorkomen:

 1. broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.
 2. halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.
 3. kinderen die eenzelfde domicilie of voornaamste verblijfplaats hebben, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en -zussen)

Let op: deze leerlingen hebben absolute voorrang en kunnen niet geweigerd worden wegens capaciteitstekort (vol) als ze zich inschrijven in de school. Maar ze dienen om van deze voorrang te kunnen genieten, zich wel online aan te melden en de voorrang aan te duiden. Dit dient te gebeuren tussen 21 maart om 12 uur ‘s middags en 22 april 2022 om 12 uur ‘s middags. Meld je je kind niet aan in die periode dan verlies je je voorrang. Inschrijven in de school kan dan pas vanaf 6 mei (9 uur) 2022 indien er daar nog vrije plaatsen zijn.

Wil je kind naar een andere school dan broer of zus: zet de scholen in volgorde van voorkeur. Staat de school van broer of zus ook in je lijst, dan hoef je na die school geen bijkomende school meer aan te duiden. In die school heb je immers gegarandeerd plaats op voorwaarde dat je de voorrang aanduidt.
Hoe werkt de voorrang voor kinderen van personeelsleden en wie kan ervan genieten?

Op het ogenblik van de inschrijving moet je een arbeidscontract hebben van meer dan 104 dagen in die school. Je hoeft daarom nog geen 104 dagen gewerkt te hebben op het moment van inschrijving. De voorrang geldt voor alle personeelsleden van een school ongeacht hun functie. Dit kan bijvoorbeeld een klusjesman, leerkracht, administratief medewerker, pedagogische begeleider of een logopedist zijn. Ook de aard van het contract met de school (bijvoorbeeld voltijds of deeltijds) is van geen belang om voorrang te krijgen.

Volgende personeelsleden komen in aanmerking:

 1. Personeelsleden als vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, voor zover ze geaffecteerd zijn aan of aangesteld zijn in een school.
 2. Personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door een schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school.
 3. Personeelsleden die geaffecteerd zijn aan een school maar tijdelijk aangesteld/tewerkgesteld zijn in een andere school, kunnen in beide scholen van de voorrangsregeling gebruik maken.

Let op: deze leerlingen hebben absolute voorrang en kunnen niet geweigerd worden wegens capaciteitstekort (vol) als ze zich inschrijven in de school. Maar ze dienen om van deze voorrang te kunnen genieten, zich wel online aan te melden en de voorrang aan te duiden. Dit dient te gebeuren tussen 21 maart om 12 uur ‘s middags en 22 april 2022 om 12 uur ‘s middags. Meld je je kind niet aan in die periode dan verlies je je voorrang. Inschrijven in de school waar één van de ouders werkt kan dan pas vanaf 6 mei (9 uur) 2022 indien er daar nog vrije plaatsen zijn.

Wil je kind naar een andere school: zet de scholen in volgorde van voorkeur. Staat de school waar een ouder werkt ook in je lijst, dan hoef je na die school geen bijkomende school meer aan te duiden. In die school heb je immers gegarandeerd plaats op voorwaarde dat je de voorrang aanduidt. 

Wie is een indicatorleerlingen en wie is een niet-indicatorleerling?

Enkel van toepassing voor het gewoon onderwijs:

Een indicatorleerling is een leerling van wie

 • de moeder geen diploma van het secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs (of hiermee gelijkwaardig) heeft;

en/of

 • het gezin een schooltoeslag ontvangt in het lopende schooljaar of het voorgaande schooljaar.

De andere kinderen zijn niet-indicatorleerlingen.

Met een korte vragenlijst gaan we na of een kind een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling is.

Wanneer krijg ik de school van mijn eerste voorkeur niet?

Als er meer aanmeldingen dan vrije plaatsen zijn voor jouw school van eerste voorkeur bestaat de kans dat je niet toegewezen wordt. Wie gunstig wordt gerangschikt (= binnen de vrije plaatsen) wordt toegewezen aan die school en kan zich daar inschrijven. De ongunstig gerangschikte leerlingen komen op de wachtlijst van die school.

De school van eerste voorkeur is gegarandeerd als er minder aanmeldingen dan vrije plaatsen zijn. Iedereen wordt dan gunstig gerangschikt en krijgt een plaats in de school toegewezen.

De ordening per gekozen school gebeurt op basis van toeval. Voor elke school gebeurt de ordening op dezelfde wijze.

Wordt mij een school toegewezen die ik niet wens?

Neen. Het resultaat van de aanmeldingen vertelt enkel iets over de scholen die je zelf koos en de beschikbare vrije plaatsen. Je kan dus nooit een school toegewezen krijgen waar je niet voor gekozen hebt.

Resultaten

Wanneer weet ik of mijn kind een plaats krijgt in één van de opgegeven scholen?

Je ontvangt op 4 mei 2022 in de late namiddag een e-mail waarin het resultaat van je aanmelding staat. De mails aan de ouders worden door het systeem verstuurd en tussen het versturen van de eerste en de laatste mail kan enkele uren verschil zitten. Ouders ontvangen dus de antwoordmail niet allemaal gelijktijdig. Vanaf 4 mei 2022 in de late namiddag vind je het resultaat ook terug in je dossier op het aanmeldingsplatform. Hiervoor log je in met je gebruikersnaam en wachtwoord.

Het aanmeldingsregister houdt altijd rekening met de volgorde van je keuze. Als één of meer van de scholen die je hoger gerangschikt had, geen plaats meer vrij heeft, komt je kind automatisch op de wachtlijst van die scholen te staan. Als er dan toch een plaats vrijkomt in één van die scholen, neemt de school contact met je op. Als je wil, kan je je kind alsnog inschrijven in jouw favoriete school. Dat kan zelfs als je je kind ondertussen al in een andere school hebt ingeschreven.

Als je kind een plaats krijgt toegewezen kan je hem of haar inschrijven in de school van 6 mei tot en met 31 mei 2022.

Inschrijven kan enkel volgens de geldende coronamaatregelen. Surf naar de website van de school voor de actuele informatie.

Mijn kind staat op de wachtlijst van de school van voorkeur. Wat nu?

Schrijf je kind tussen 6 en 31 mei 2022 in in de school waar het plaats kreeg, zodat je al zeker een plaats hebt in één van je favoriete scholen.

Je kind blijft op de wachtlijst staan van de scholen die hoger op jullie lijst staan. Je krijgt een seintje van de school als er daar een plaats vrijkomt voor jouw kind. Je kan je kind er dan alsnog inschrijven. 

Wachtlijsten van een school verschuiven omdat bijvoorbeeld een kind dat een plaats kreeg toegewezen beslist om toch niet in te schrijven, of omdat een ingeschreven kind in een school van hogere voorkeur terecht kan. 

Wil je weten waar je kind op een bepaald moment staat op de wachtlijst? Je kan dit tot en met 7 oktober 2022 opvolgen door in te loggen ('open wachtlijst') of door contact op te nemen met de school zelf.    

Inschrijvingen

Is aanmelden hetzelfde als inschrijven?

Nee, met de aanmelding geef je aan in welke scholen je je kind graag wil inschrijven. Krijgt je kind na de aanmelding een plek toegewezen in een school, dan moet je het nog effectief inschrijven in de school zelf en dit van 6 tot en met 31 mei 2022. Pas dan is je kind effectief ingeschreven.

Wanneer moet ik mijn kind inschrijven in de school?

Kreeg je kind na aanmelding een plaats toegewezen op een voorkeurschool dan kun je hem of haar in de school inschrijven tussen 6 mei en 31 mei 2022.

Als je je kind niet voor 31 mei 2022 hebt ingeschreven, vervalt de toewijzing en is je kind dus zijn/haar plaats op die school kwijt. Je kan je kind dan enkel nog op die school inschrijven als er nog vrije plaatsen zijn of je dient op zoek te gaan naar een andere school met nog vrije plaatsen. 

Heb je je kind niet aangemeld dan kun je je kind inschrijven in een school met nog vrije plaatsen vanaf 6 mei 2022 (9 uur). Het aantal zal beperkt zijn, gezien de plaatsen eerst worden toegewezen aan kinderen die zich hebben aangemeld.

De vrije plaatsen voor de start van de vrije inschrijvingen worden hier gepubliceerd op 4 mei 2022.

Hoe verlopen de vrije inschrijvingen voor kinderen die niet aanmeldden of geen plaats kregen toegewezen?

De vrije plaatsen voor de start van de vrije inschrijvingen worden hier gepubliceerd op 4 mei 2022. Inschrijven in de deelnemende scholen kan vanaf 6 mei 2022 om 9:00. De vrije inschrijvingen verlopen chronologisch (naar tijdsvolgorde).Is de capaciteit bereikt, dan ontvang je een weigeringsdocument (mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving). 

Wat heb ik nodig om in te schrijven?

De school heeft een officieel bewijsstuk nodig met de juiste schrijfwijze van de naam van je kind en de geboortedatum. Dit staat vermeld op de eID, ISI+kaart of een ander document.

Geweigerd

Wat is een weigering?

Je ontvangt via e-mail een weigeringsdocument (mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving) van de scholen waarvoor je je kind hebt aangemeld, maar die (voorlopig) geen vrije plaats meer hebben. Het kan dus zijn dat je meerdere documenten ontvangt. Ieder document is verbonden met één specifieke school. Je kind komt in die scholen automatisch op de wachtlijst te staan. Je hoeft niet langs te gaan bij de school.

Een weigeringsdocument is een objectief bewijs van je plaats op de wachtlijst van een school. Als er in die school een plaats vrijkomt en je kind staat op dat moment bovenaan die lijst, dan neemt de school contact met je op. De chronologie onder de geweigerde leerlingen blijft behouden tot en met de vijfde schooldag van oktober van het nieuwe schooljaar.

Mijn kind heeft geen plaats toegewezen gekregen. Kan ik hier protest tegen aantekenen?

Als iemand geen toewijzing krijgt dan betekent dit dat hij/zij op één of meerdere wachtlijsten staat. Voor elk van die wachtlijsten krijgt hij/zij een weigeringsdocument.

Als je wil informeren hoe dit komt en wat je kan doen, kan je terecht bij Gentinfo of bij de school waarvoor je hebt aangemeld.

Protesteren bij de school of Gentinfo heeft weinig zin, gezien zij het systeem niet kunnen veranderen.

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

Je kunt terecht bij de school voor informatie omtrent jouw dossier. Vind je nog steeds dat je weigering onterecht was, dan kan je in de eerste plaats terecht bij de disfunctiecommissie. Deze kan je bereiken via lopgent.secundair@ond.vlaanderen.be. De commissie onderzoekt wat er eventueel is misgelopen en geeft een antwoord op je vraag. Je kan ook een klacht indien bij de commissie inzake leerlingenrechten. Via https://www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten vind je alle informatie over de werking van de commissie inzake leerlingenrechten.

Praktische vragen

Waar vind ik info over de scholen?
Surf naar de websites van de scholen voor meer info en kom te weten hoe je kennis kunt maken met hen. Bezoek, als de coronamaatregelen het toelaten, scholen om ze beter te leren kennen, ga dan samen met je kind naar de infodagen.
TIP : Informeer je over het studieaanbod. Dat kan voor elke school anders zijn. 
 
Een lijst van Gentse scholen met hun aanbod en de infodagen vind je op www.onderwijskiezer.be in de brochure De grote stap. Secundair onderwijs in de regio Gent. 2022-2023.
 

Het zal je helpen om de scholen in volgorde van je voorkeur aan te duiden.

Kan ik meerdere kinderen tegelijkertijd aanmelden?

Ja, je kan per dossier meerdere kinderen aanmelden. Klik bij het invullen van de gegevens van je kind op de knop ‘nog een kind aanmelden’.

Ik heb twee kinderen. Wat als ze niet dezelfde school krijgen toegewezen?

De afspraak is dat broers en zussen die voor dezelfde groep wensen in te schrijven niet uiteen gehaald worden. Als het ene kind wel een plek kreeg toegewezen op een voorkeurschool en de andere niet, dan zal de school beide kinderen inschrijven.

Mijn kind moet het eerste jaar secundair onderwijs overzitten. Moet mijn kind opnieuw aanmelden?

Als je kind in dezelfde school het eerste jaar overzit, hoef je je kind niet opnieuw aan te melden voor die school. Bespreek dit met de school. Je kind is reeds ingeschreven in die school. Wenst je kind het eerste jaar in een andere secundaire school over te zitten, dan is aanmelden wel noodzakelijk.

Kan ik aanmelden voor zowel 1A als 1B?

Voor sommige leerlingen is het niet evident om al correct te weten wat ze het schooljaar nadien zullen volgen. De basisschool en het CLB kunnen je bij die keuze helpen.

Leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs halen, schrijven in in 1A. Leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet krijgen, moeten naar 1B.

Het is mogelijk om aan te melden voor zowel 1A als 1B maar we raden aan dit enkel te doen als er nog geen zekerheid is over het al dan niet behalen van het getuigschrift basisonderwijs. Immers, met een dubbele aanmelding houd je ook dubbele plaatsen bezet.

Hoe kan ik aanmelden voor zowel het gewoon als het buitengewoon onderwijs?

Is er nog geen zekerheid over gewoon onderwijs of buitengewoon onderwijs (OV4 - type 9), en je wenst voor beide aan te melden? Registreer eerst de aanmelding voor het gewoon onderwijs. Vul erna dit formulier in. We maken de tweede aanmelding voor het buitengewoon onderwijs aan op basis van de aanmelding voor het gewoon onderwijs. Contacteer de LOP-deskundige via meldjeaansecundair.gent@ond.vlaanderen.be voor meer info.

 
Kan ik aanmelden voor het gewoon onderwijs met een verslag voor het buitengewoon onderwijs of IAC?

Als je kind een verslag krijgt, kan je kiezen voor buitengewoon onderwijs of gewoon onderwijs. De gewone school moet je kind voorlopig inschrijven (‘inschrijving onder ontbindende voorwaarde’). Na de inschrijving volgt er een periode waarin de school samen met de ouders, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en de klassenraad overlegt over welke aanpassingen nodig zijn. De school weegt af of ze de aanpassingen redelijk acht en beslist of je ze je kind definitief inschrijft of niet. Leerlingen die zich inschrijven in het gewoon onderwijs volgen het gemeenschappelijk curriculum of een individueel aangepast curriculum (IAC). Een IAC heeft als gevolg dat ze niet zoals de andere leerlingen, attesten, getuigschriften of diploma’s, behalen.

 
Hoe verloopt aanmelden en inschrijven in het buitengewoon onderwijs (BuSO)?

Je kan via https://meldjeaansecundair.gent.be/ enkel aanmelden voor het buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 4 (OV4) type 9, 1A en/of 1B en dit van 21 maart (12 uur ’s middags) tot  22 april 2022 (12 uur ’s middags).

Voor een aantal types binnen bepaalde opleidingsvormen (andere dan 1A en 1B OV4 - type 9) is het nodig om aan te melden via de website van de school. Voor andere types binnen bepaalde opleidingsvormen en scholen gebeuren de inschrijvingen rechtstreeks in de school. Broers, zussen en kinderen van personeel hebben voorrang en schrijven altijd rechtstreeks in in de school.

Hier vind je meer informatie.

Waarom is één school aanduiden een risico?

Stel dat er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen zijn op de school die je aanduidt, dan kan het zijn dat je geen plaats krijgt toegewezen. In dat geval komt je kind op de wachtlijst van de school terecht en dien je vanaf 6 mei (9 uur) 2022 je kind in te schrijven in een school met nog vrije plaatsen. Het aantal scholen met vrije plaatsen zal beperkt zijn, gezien de plaatsen eerst worden toegewezen aan kinderen die zijn aangemeld.

Duid je meerdere scholen aan en is er geen plaats op de school van hoogste voorkeur dan wordt er gekeken naar de andere scholen op je lijst. Je hebt hierdoor meer kans om een plaats te krijgen in een school van voorkeur.

Het is geen risico om één school aan te duiden als je kind naar dezelfde school als broer of zus wil of waar één van de ouders werkt. Dan hoef je wel enkel die school aan te duiden en de voorrang aan te duiden. Je kind krijgt voorrang op die school en zijn/haar plaats is dus gegarandeerd. Maar om die voorrang te krijgen, moet je je kind wel aanmelden.

Kan ik mijn gegevens nog wijzigen?

Je kunt jouw gegevens wijzigen gedurende de volledige aanmeldingsperiode, dus van 21 maart (12 uur ’s middags) tot 22 april 2022 (12 uur ’s middags). Bij jouw eerste aanmelding kies je een wachtwoord en gebruikersnaam. Bewaar deze goed. Je hebt ze nodig als je je gegevens wil nakijken of veranderen of als je het resultaat van de aanmelding wilt bekijken vanaf 4 mei 2022.

Hoe aanmelden als je met de andere ouder niet overeenkomt?

Er kan per kind maar één dossier aangemaakt worden (op basis van het rijksregisternummer). Kom je niet tot een overeenstemming, neem dan contact op met de LOP-deskundige via  meldjeaansecundair.gent@ond.vlaanderen.be

Waar vind ik het rijksregisternummer van mijn kind, wat als mijn kind geen rijksregisternummer heeft?

Je vindt het rijksregisternummer op de eID, ISI+kaart of op het briefje van de mutualiteit. Als je kind geen rijksregisternummer heeft, vul je  dit formulier in. Wij registreren de aanmelding voor jou. Contacteer de LOP-deskundige via meldjeaansecundair.gent@ond.vlaanderen.be voor meer info.

Heb ik recht op een studietoelage?

Kinderen die kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen kunnen rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag als het gezinsinkomen voldoet aan de inkomensvoorwaarden.

Je ontvangt de schooltoeslag automatisch van uw uitbetaler van het Groeipakket tussen september en december.

GDPR

De gegevens (naam, adres, achtergrond, voorkeur) worden vertrouwelijk behandeld en zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 1. Voor de rangordening van jouw kind en de toewijzing van een school.
 2. Om je op de hoogte te brengen van het resultaat van de aanmelding.
 3. Om jouw kind in de toegewezen school te kunnen inschrijven, zonder dat je dezelfde gegevens nog eens moet doorgeven.
 4. Om voor jouw kind het recht op een plaats in een school van hogere voorkeur te vrijwaren, als daar later toch nog een plaats vrijkomt.
 5. Op geaggregeerd niveau worden de gegevens van alle aangemelde kinderen gebruikt om de goede werking van meldjeaan te evalueren en na te gaan.
 6. Jouw contactgegevens kunnen ook gebruikt worden voor gerelateerde zaken, zoals de bevraging in het kader van de tevredenheidsmeting over meldjeaan bij ouders en om je te contacteren als er onduidelijkheden zijn in jouw dossier.
 7. Het rijksregisternummer wordt gebruikt om te vermijden dat op naam van jouw kind een tweede dossier geopend wordt.

We verwijderen de gegevens uit de database van meldjeaan na het einde van het schooljaar waarvoor het kind wordt aangemeld.

De verwerking gebeurt onder toezicht van het Lokaal Overlegplatform Gent Secundair Onderwijs in opdracht van de deelnemende scholen.

Zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018) kan je inzage krijgen in de gegevens die over jou of je kind bewaard worden en die eventueel verbeteren. Contacteer hiervoor meldjeaansecundair.gent@ond.vlaanderen.be.

Vermoed je dat iemand jouw persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het via meldjeaansecundair.gent@ond.vlaanderen.be. Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtscommissie.

Heb je bijkomende vragen of wens je meer informatie? Neem contact op via meldjeaansecundair.gent@ond.vlaanderen.be

Hier lees je meer over de verwerking van de persoonsgegevens.