Veelgestelde vragen

Aanmelden voor wie?

Kinderen die de overstap maken van basis naar secundair, en die zich willen inschrijven voor 1A en/of 1B van het gewoon secundair onderwijs of het buitengewoon secundair onderwijs OV4-type 9.

Moet ik mijn zoon/dochter aanmelden?

Als je je zoon/dochter niet aanmeldt, kan je hem/haar pas vanaf 16 mei 2020 rechtstreeks inschrijven in secundaire school waar er nog vrije plaatsen zijn. Het aantal scholen met vrije plaatsen zal beperkt zijn. De plaatsen worden immers eerst toegewezen aan de kinderen die zijn aangemeld.

Kan ik mijn twee kinderen tegelijkertijd aanmelden?

Ja, je kan per dossier meerdere kinderen aanmelden. Klik bij het invullen van de gegevens van je kind op de knop ‘nog een zoon/dochter aanmelden’.

Mijn kind dubbelt zijn eerste jaar secundair. Moet die opnieuw aanmelden?

Als je kind in dezelfde school zijn eerste jaar dubbelt, hoeft die zich niet opnieuw aan te melden voor die school. Hij is reeds ingeschreven in die school. Wenst je kind zijn eerste jaar in een andere secundaire school te herdoen, dan dient die zich wel opnieuw aan te melden.

Wanneer en waar aanmelden?

Je dient je kind binnen de periode van 23 maart (12 uur ‘s middags) tot en met 8 mei 2020 (12 uur ’s middags) aan te melden. De dag of het uur waarop je aanmeldt, is niet van belang zolang het binnen die periode gebeurt.

Aanmelden kan enkel online via https://meldjeaansecundair.gent.be

Wat gebeurt er als ik mijn zoon/dochter niet op tijd heb aangemeld?

Als je je zoon of dochter niet aanmeldt tussen 23 maart (12u ’s middags) en 8mei 2020 (12u ’s middags) dan kan je je kind vanaf 16 mei 2020 rechtstreeks inschrijven in een school met nog vrije plaatsen. Het aantal scholen met vrije plaatsen zal echter beperkt zijn, gezien alle plaatsen eerst worden toegewezen aan kinderen die zijn aangemeld.

Wil het kind naar dezelfde school als broer/zus of waar één van de ouders werkt en je hebt het niet op tijd aangemeld, dan verliest het kind zijn voorrang. Je kan je zoon/dochter pas inschrijven tijdens de reguliere inschrijvingsperiode vanaf 16 mei 2020.

Voor welk jaar moet ik mijn zoon/dochter aanmelden?

Je meldt aan om een inschrijving te bekomen in 1A en/of 1B van het gewoon onderwijs en in 1A en/of 1B van het buitengewoon onderwijs opleidingsniveau 4 (OV4) – type 9 voor het schooljaar 2020-2021.

Om in te schrijven in het gewoon secundair onderwijs in het 2de jaar of hoger ga je rechtstreeks naar de school vanaf 25 mei 2020.

Ook aanmelden voor buitengewoon secundair onderwijs?

Je kan enkel aanmelden voor het buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 4 (OV4) type 9, 1A en/of 1B en dit van 23 maart (12u ’s middags) tot en met 8 mei 2020 (12u ’s middags).

Voor alle andere opleidingsvormen en types moet je rechtstreeks inschrijven in de school vanaf 25 mei 2020. Broers en zussen en kinderen van personeel krijgen voorrang en schrijven in tussen 9 en 20 maart 2020. Nadien vervalt de voorrang.

Voor welke scholen kan ik mijn zoon/dochter aanmelden?

Je kan aanmelden voor:

 1. - Alle secundaire scholen in Gent
 2. - Alle Gentse scholen die buitengewoon onderwijs opleidingsniveau 4 – type 9 1A/1B aanbieden
 3. - Secundaire scholen in de Gentse randgemeenten: Atheneum Merelbeke/Popelin Lyceum, EDUGO Lochristi, Einstein Atheneum Evergem, GO! Tuinbouwschool Melle, Sint-Franciscus Evergem, Sint-Franciscusinstituut Melle, Sint-Laurens Wachtebeke en Sint-Laurens Zelzate.

Let op: deze categorie van leerlingen hebben absolute voorrang en kunnen niet geweigerd worden wegens capaciteitstekort (vol) als ze zich inschrijven in de school. Maar ze dienen om van deze voorrang te kunnen genieten, zich wel online aan te melden. Dit dient te gebeuren tussen 23 maart 2020 (12 uur ‘s middags) tot en met 8 mei 2020 (12 uur ‘s middags). Meld je je kind niet aan tussen die periode dan verlies je je voorrang. Inschrijven in de school waar jij of je partner werkt kan dan pas vanaf 16 mei 2020 indien er daar nog vrije plaatsen zijn.

Hoeveel scholen dien ik aan te duiden?

Er is geen limiet. Je meldt je zoon/dochter aan voor alle scholen die je voorkeur hebben. Denk goed na over alle scholen die je aanduidt, niet enkel over je eerste voorkeur. Soms zijn er meer aanvragen dan plaatsen, dus de andere scholen op je lijst zijn even belangrijk.

Bij het aanmelden, duid je de scholen aan in volgorde: 1e keuze school A, 2e keuze school B, … enz. Meerdere keuzes maken, vermindert de kans op een plaats in je favoriete school niet! Slechts één keuze maken, vergroot de kans op een plaats in je favoriete school niet! Integendeel, je zoon/dochter maakt dan maar één keer kans om gunstig gerangschikt te worden in een school. Duid je meerdere scholen aan en is je eerste school van voorkeur volzet, dan wordt er gekeken naar de volgende scholen uit je lijst.

Duid geen scholen aan die jullie voorkeur niet dragen.

Waarom is 1 school aanduiden een risico?

Stel dat er meer aanvragen dan plaatsen zijn op de school die je aanduidt, dan kan het zijn dat je geen plaats krijgt toegewezen. In dat geval komt je kind op de wachtlijst van de school terecht en dien je vanaf 16 mei je kind in te schrijven in een school met nog vrije plaatsen. Het aantal scholen met vrije plaatsen zal beperkt zijn, gezien de plaatsen eerst worden toegewezen aan kinderen die zijn aangemeld.

Duid je meerdere scholen aan en is er geen plaats op de school van hoogste voorkeur dan wordt er gekeken naar de andere scholen op je lijst. Je hebt hierdoor meer kans om een plaats te krijgen in een voorkeurschool.

Het is geen risico als je kind naar dezelfde school als broer of zus wil of waar één van de ouders werkt. Dan hoef je wel enkel die school aan te duiden. Je kind krijgt voorrang op die school en zijn/haar plaats is dus gegarandeerd. Maar om die voorrang te krijgen, moet je je kind wel aanmelden.

Waarom moet ik een volgorde van scholen opgeven en welke school zet ik op de eerste plaats?

Van alle scholen waar je zoon/dochter gunstig gerangschikt staat, krijg je de school toegewezen die het hoogst in je voorkeur staat. Stel dat je bijvoorbeeld 4 scholen hebt opgegeven: voor school A en school D is je kind niet gunstig gerangschikt (wat wil zeggen dat het geen plaats krijgt toegewezen op die scholen omdat er meer aanvragen dan plaatsen zijn). Voor school B en voor school C is het wel gunstig gerangschikt. In dat geval krijgt je kind een plaats toegewezen op school B en staat het op de wachtlijst voor school A. School C en school D vervallen dan gezien die lager in de voorkeurorde staan.

Het is dus belangrijk om de school in de volgorde van je voorkeur te plaatsen. De voorkeurorde die je opgeeft, heeft geen invloed op de rangschikking van je zoon/dochter in elk van de scholen. Je kind zal niet meer of minder kans maken op een plaats op de school als het meerdere scholen heeft opgegeven. Of hij/zij gunstig gerangschikt wordt, wordt eerst voor elke school apart bepaald en hangt alleen af van toeval.

Zet de school waarnaar je je zoon/dochter het liefst wil sturen dus zeker op de eerste plaats. Volg gewoon je echte voorkeur. Vink alleen de scholen aan die je voorkeur hebben, en in volgorde van voorkeur.

Waar vind ik info over de scholen?

Je doet dit door de scholen van je voorkeur te bezoeken op opendeurdagen, infoavonden, … en de brochures en websites van de scholen te bekijken. Het zal je helpen om de scholen in volgorde van je voorkeur aan te duiden.

Mijn zoon/dochter twijfelt tussen 1A of 1B?

 

Voor sommige leerlingen is het niet evident om al correct te weten wat ze het schooljaar nadien zullen volgen. De basisschool en het CLB kunnen je bij die keuze helpen.

Leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs halen, moeten naar 1A. Leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet krijgen, moeten naar 1B.

Het is mogelijk om aan te melden voor zowel 1A als 1B maar we raden ten zeerste aan dit enkel over te laten aan de grootste twijfelaars. Immers, met een dubbele aanmelding houd je ook dubbele plaatsen bezet.

Wat verstaan we onder broers en zussen?

Broer en zus zijn, is meer dan dezelfde ouders hebben. Volgende mogelijkheden kunnen voorkomen:

 1. 1. broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.
 2. 2. halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.
 3. 3. kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en -zussen).
Ik werk voor een deelnemende school. Onder welke voorwaarden kan ik mijn zoon/dochter inschrijven of aanmelden met een voorrang?

Op het ogenblik van de inschrijving moet je een arbeidscontract hebben van meer dan 104 dagen in die school. Je hoeft daarom nog geen 104 dagen gewerkt te hebben op het moment van inschrijving. De voorrang geldt voor alle personeelsleden van een school ongeacht hun functie. Dit kan bijvoorbeeld een klusjesman, leerkracht, administratief medewerker, pedagogische begeleider of een logopedist zijn. Ook de aard van het contract met de school (bijvoorbeeld voltijds of deeltijds) is van geen belang om voorrang te krijgen.

Volgende personeelsleden komen in aanmerking:

 1. 1. Personeelsleden als vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, voor zover ze geaffecteerd zijn aan of aangesteld zijn in een school.
 2. 2. Personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door een schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school.
 3. 3. Personeelsleden die geaffecteerd zijn aan een school maar tijdelijk aangesteld/tewerkgesteld zijn in een andere school, kunnen in beide scholen van de voorrangsregeling gebruik maken.

Let op: deze categorie van leerlingen hebben absolute voorrang en kunnen niet geweigerd worden wegens capaciteitstekort (vol) als ze zich inschrijven in de school. Maar ze dienen om van deze voorrang te kunnen genieten, zich wel online aan te melden. Dit dient te gebeuren tussen 23 maart 2020 (12 uur ‘s middags) tot en met 8mei 2020 (12 uur ‘s middags). Meld je je kind niet aan tussen die periode dan verlies je je voorrang. Inschrijven in de school waar één van de ouders werkt kan dan pas vanaf 16 mei 2020 indien er daar nog vrije plaatsen zijn.

Kan ik mijn gegevens nog wijzigen?

Je kunt jouw gegevens wijzigen gedurende de volledige aanmeldingsperiode, dus van 23 maart (12u ’s middags) tot en met 8 mei 2020 (12u ’s middags). Bij jouw eerste aanmelding kies je een wachtwoord en gebruikersnaam. Bewaar deze goed. Je hebt ze nodig als je je gegevens wil nakijken of veranderen of als je het resultaat van de aanmelding wilt bekijken vanaf 15 mei 2020.

Wat als ik geen computer of internet heb?

Je kan geholpen worden door de huidige basisschool, door de brugfiguur, door de secundaire school van je voorkeur, IN-Gent, Opvoedingswinkel, e.a. …

Neem contact op met de school of een organisatie (zie ook brochure ‘Naar de secundaire school in Gent in 3 stappen’). Zij zullen je verder helpen.

Hoe aanmelden als je met de andere ouder niet overeenkomt?

Er kan per kind maar 1 dossier aangemaakt worden (op basis van het rijksregisternummer). Kom je niet tot een overeenstemming, neem dan contact op met de LOP-deskundige op mailadres meldjeaansecundair.gent@ond.vlaanderen.be

Wanneer weet ik of mijn kind een plaats krijgt in één van de opgegeven scholen?

Je ontvangt op 15 mei 2020 in de late namiddag een e-mail waarin het resultaat van je aanmelding staat. De mails aan de ouders worden door het systeem verstuurd en tussen het versturen van de eerste en de laatste mail kan enkele uren verschil zitten. Ouders ontvangen dus de antwoordmail niet allemaal gelijktijdig. Vanaf 15 mei 2020 in de late namiddag vind je het resultaat ook terug in je dossier op het aanmeldingsplatform Hiervoor log je in met je gebruikersnaam en wachtwoord.

Het aanmeldingsregister houdt altijd rekening met de volgorde van je keuze. Als één of meer van de scholen die je hoger gerangschikt had, geen plaats meer vrij heeft, komt je zoon/dochter automatisch op de wachtlijst van die scholen te staan. Als er dan toch een plaats vrijkomt in een van die scholen, neemt de school contact met je op. Als je wilt, kun je je zoon/dochter alsnog inschrijven in jouw favoriete school. Dat kan zelfs als je hem/haar ondertussen al in een andere school hebt ingeschreven.

Als je zoon of dochter een plaats krijgt toegewezen in de voorkeurschool dan kan je hem of haar inschrijven in de school van 16 tot en met 10 juni 2020.

Hoe worden vrije plaatsen verdeeld?

Er zijn 2 voorrangsgroepen bij de inschrijvingen:

 1. 1. Kinderen met een broer of zus die al is ingeschreven in dezelfde school. Voor deze groep geldt absolute voorrang in de school op voorwaarde dat ze zich aanmelden tussen 23 maart 2020 (12 uur ‘s middags) en 8 mei 2020 (12 uur ‘s middags).
 2. 2. Kinderen van personeelsleden van een deelnemende school. Voor deze groep geldt absolute voorrang in de school waar deze ouders zijn tewerkgesteld op voorwaarde dat ze zich aanmelden tussen 23 maart (12 uur ‘s middags) en 8 mei 2020 (12 uur ‘s middags).

Om de sociale mix te garanderen, streeft elke school daarnaast naar een verhouding van kansrijke (niet-indicator) en minder kansrijke (indicator) leerlingen.

Als een school minder aanmeldingen krijgt dan er vrije plaatsen zijn, dan krijgt elke aangemelde jongere uiteraard een plaats. Als een school meer aanmeldingen krijgt dan er vrije plaatsen zijn, worden de vrije plaatsen verdeeld volgens de ordening die op basis van toeval gemaakt werd. Bij de verdeling wordt enkel rekening gehouden met de schoolkeuze en toeval.

Een aangemelde jongere die gunstig gerangschikt wordt in verschillende van zijn favoriete scholen krijgt slechts een plaats toegewezen in de school van hoogste voorkeur. De overige gunstige rangschikkingen vervallen zodat andere leerlingen kunnen in- of doorschuiven.

Een aangemelde jongere die gunstig gerangschikt wordt in één van de hogere schoolkeuzes krijgt een toewijzing voor de hoogste schoolkeuze (vb. keuze 3) en krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving voor keuze 1 en keuze 2. Dit wil zeggen dat de leerling op de wachtlijst (inschrijvingsregister) staat van de hogere schoolkeuzes waar hij/zij tot nu toe ongunstig gerangschikt werd.

Wanneer krijg ik de school van mijn 1ste voorkeur niet?

Indien de school volzet is. De school van 1e voorkeur is gegarandeerd wanneer er minder kandidaten (aanmeldingen) dan vrije plaatsen zijn. Iedereen wordt dan gunstig geordend (krijgt een plaats in de school toegewezen).

Wanneer er meer aanmeldingen dan vrije plaatsen zijn voor een bepaalde school worden voor de beschikbare vrije plaatsen leerlingen gunstig geordend en de anderen ongunstig. Wie gunstig wordt geordend wordt toegewezen aan die school en kan zich daar inschrijven. De overige, de ongunstig geordende leerlingen, komen op de wachtlijst van die school.

De ordening per gekozen school gebeurt op basis van toeval. Voor elke volgende gekozen voorkeurschool gebeurt de ordening op dezelfde wijze.

Wordt mij een school toegewezen die ik niet wens?

Neen. Het resultaat van de aanmeldingen vertelt enkel iets over de scholen die je zelf koos en de beschikbare capaciteit. Je kan dus nooit een school toegewezen krijgen waar je niet voor gekozen hebt.

Mijn kind staat op de wachtlijst van de school van 1ste voorkeur. Wat nu?

Schrijf je kind tussen 16 en 10 juni 2020 in in de school waar het plaats kreeg, zodat je al zeker een plaats hebt in één van je favoriete scholen. Je kind blijft op de wachtlijst staan van de scholen die hoger op jullie lijst staan. Je krijgt een seintje van de school als er daar plaats vrijkomt. Wachtlijsten van een school verschuiven doordat een kind die een plaats kreeg toegewezen beslist om toch niet in te schrijven of doordat de school zorgt voor extra capaciteit. Als er een plaats vrij komt, kan je je kind daar inschrijven. Een latere inschrijving overschrijft een eerdere inschrijving.

Ik heb een tweeling. Wat als ze niet dezelfde school krijgen toegewezen?

De afspraak is dat tweelingen niet uiteengehaald worden. Als het ene kind wel een plek kreeg toegewezen op een voorkeurschool en de andere niet, dan zal de school beide kinderen inschrijven.

Mijn zoon/dochter kreeg geen plaats toegewezen. Wat moet ik doen?

Vanaf 16 mei 2020 kun je je kind rechtstreeks inschrijven in een school die op dat moment wel nog vrije plaatsen heeft. Je vindt na de aanmeldingsperiode de vrije plaatsen via de website meldjeaansecundair.gent.be, tab ‘vrije plaatsen’.

Wat is een weigering?

Je ontvangt via e-mail een weigeringsdocument van de scholen waarvoor je je zoon/dochter hebt aangemeld, maar die voorlopig geen vrije plaats meer hebben. Het kan dus zijn dat je meerdere documenten ontvangt. Iedere document is verbonden met één specifieke school. Je zoon/dochter komt in die scholen automatisch op de wachtlijst te staan. Je hoeft niet langs te gaan bij de school.

Een weigeringsdocument is een objectief bewijs van je plaats op de wachtlijst van een school. Als er in die school een plaats vrijkomt en je zoon/dochter staat op dat moment bovenaan die lijst, dan neemt de school contact met je op. De chronologie onder de geweigerde leerlingen blijft behouden tot en met de vijfde schooldag van oktober van het nieuwe schooljaar.

Wanneer krijg ik de school van mijn 1ste voorkeur niet?

Indien de school volzet is. De school van 1e voorkeur is gegarandeerd wanneer er minder kandidaten (aanmeldingen) dan vrije plaatsen zijn. Iedereen wordt dan gunstig geordend (krijgt een plaats in de school toegewezen).

Wanneer er meer aanmeldingen dan vrije plaatsen zijn voor een bepaalde school worden voor de beschikbare vrije plaatsen leerlingen gunstig geordend. De overige, de ongunstig geordende leerlingen, komen op de wachtlijst van die school.

De ordening per gekozen school gebeurt op basis van toeval. Voor elke volgende gekozen voorkeurschool gebeurt de ordening op dezelfde wijze.

Wat is een weigering?

Je ontvangt via e-mail een weigeringsdocument van de scholen waarvoor je je zoon/dochter hebt aangemeld, maar die voorlopig geen vrije plaats meer hebben. Het kan dus zijn dat je meerdere documenten ontvangt. Iedere document is verbonden met één specifieke school. Je zoon/dochter komt in die scholen automatisch op de wachtlijst te staan. Je hoeft niet langs te gaan bij de school.

 Een weigeringsdocument is een objectief bewijs van je plaats op de wachtlijst van een school. Als er in die school een plaats vrijkomt en je zoon/dochter staat op dat moment bovenaan die lijst, dan neemt de school contact met je op. De chronologie onder de geweigerde leerlingen blijft behouden tot en met de vijfde schooldag van oktober van het nieuwe schooljaar.

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

Je kunt terecht bij de school voor informatie omtrent jouw dossier. Vind je nog steeds dat je weigering onterecht was, dan kan je je wenden tot de Commissie Leerlingenrechten. www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten

Mijn kind heeft geen plaats toegewezen gekregen. Kan ik hier protest tegen aantekenen?

Als iemand geen toewijzing krijgt dan betekent dit dat hij/zij op één of meerdere wachtlijsten staat. Voor elk van die wachtlijsten krijgt hij/zij een weigeringsdocument.

Als ouders willen informeren hoe dit komt en wat ze moeten doen, kunnen ze terecht bij Gentinfo of bij de school waarvoor ze zich hebben aangemeld. Protesteren bij de school of Gentinfo heeft weinig zin, gezien zij het systeem niet kunnen veranderen. De overheid heeft het systeem opgelegd.

Als ouders menen een onregelmatigheid te kunnen vaststellen in de ordenings- en toewijzingsprocedure kunnen ze zich wenden tot de ‘dysfunctiecommissie’. De voorzitter van het LOP zit die voor.

Als ouders niet akkoord gaan met de weigering(en) kunnen ze klacht indienen bij de Commissie leerlingenrechten (CLR). De gegevens van de CLR staan op elk weigeringsdocument.

Is aanmelden hetzelfde als inschrijven?

Nee, met de aanmelding geef je aan in welke scholen je je kind graag wil inschrijven. Krijgt je kind na de aanmelding een plek toegewezen in een school, dan moet je het nog effectief inschrijven in de school zelf en dit van 16 tot en met 10 juni 2020. Pas dan is je kind effectief ingeschreven.

Wanneer moet ik mijn kind inschrijven in de school?

Kreeg je zoon of dochter na aanmelding een plaats toegewezen op een voorkeurschool dan kun je hem of haar in de school inschrijven tussen 16 mei en 10 juni 2020. Kijk op de website van de school op welke momenten je kan inschrijven. Als je je kind niet voor 10 juni 2020 hebt ingeschreven, vervalt de toewijzing en is je zoon of dochter dus zijn/haar plaats op die school kwijt. Je kan je kind dan enkel nog op die school inschrijven als er nog vrije plaatsen zijn of je dient op zoek te gaan naar een andere school met nog vrije plaatsen. Kijk hiervoor naar de website meldjeaansecundair.gent.be, tab ‘vrije plaatsen’.

Heb je je kind niet aangemeld dan kun je je kind inschrijven in een school met nog vrije plaatsen vanaf 16 mei 2020. Het aantal zal beperkt zijn, gezien de plaatsen eerst worden toegewezen aan kinderen die zich hebben aangemeld.

Wat als ik mijn kind niet tijdens de voorziene periode heb ingeschreven?

Als je je kind niet inschrijft tussen 16 mei en 10 juni 2020 vervalt de toegewezen plaats. Dan kun je je kind enkel nog inschrijven in een school waar er nog vrije plaatsen zijn. Het aantal scholen met vrije plaatsen zal echter beperkt zijn.

Wat moet ik meenemen als ik me in de school ga inschrijven?

De school heeft een officieel bewijsstuk nodig met de juiste schrijfwijze van de naam van je zoon/dochter en de geboortedatum. De eID, ISI+kaart of een ander document zeker meenemen dus.

Waar vind ik het rijksregisternummer van mijn zoon/dochter?

Je vindt het rijksregisternummer op de eID, ISI+kaart of op het briefje van de mutualiteit. Als je zoon/dochter geen rijksregisternummer heeft, contacteer dan Ewoud Vandenberghe (meldjeaansecundair.gent@ond.vlaanderen.be).

Waarom een aanmeldingsregister?

Het aantal jongeren tussen 12 en 17 jaar groeit. Niet alle secundaire scholen kunnen deze stijging bijhouden en de kans dat een school over onvoldoende capaciteit beschikt neemt toe.

In het verleden resulteerde dit tot lange wachtrijen en kampeertoestanden. Dergelijke toestanden willen we vermijden en daarom werd een aanmeldingsprocedure ingevoerd.

Met de procedure vermijden we kampeertoestanden en krijgen ouders gelijke kansen om hun zoon/dochter in te schrijven in de school van hun keuze.

Alle ouders die hun kind willen aanmelden voor een deelnemende school kunnen gebruik maken van de online aanmeldingsprocedure.

Dat kan voor alle scholen in alle onderwijsnetten van Gent en ook meerdere scholen uit de randgemeenten van Gent. Via de website worden ouders stap voor stap door de aanmeldingsprocedure geleid.

Hoe worden de aangemelde kinderen geordend en toegewezen?

Elk aangemeld kind krijgt op basis van toeval een nummer per aanmelding, een zogenaamd toevalsnummer. Op basis van dit toevalsnummer wordt elk kind geordend in elke school (en elk structuuronderdeel = 1A en/of 1B) waarvoor het heeft aangemeld.

Men wordt dan gunstig geordend per school wanneer men binnen de beschikbare vrije plaatsen gerangschikt wordt. Men wordt dan ongunstig geordend per school wanneer men buiten de beschikbare vrije plaatsen gerangschikt wordt.

De toewijzing (ticket) gebeurt aan de school van hoogste voorkeur waarin men gunstig geordend werd.Vb.

 1. • De leerling wordt gunstig geordend in de 1e schoolkeuze en 3e schoolkeuze. De leerling krijgt een toewijzing voor de 1e schoolkeuze.
 2. • De leerling wordt gunstig geordend in de 2e en 4e schoolkeuze. De leerling krijgt een toewijzing voor de 2e schoolkeuze en blijft op de wachtlijst van de 1e schoolkeuze.
 3. • De leerling wordt in alle schoolkeuzes ongunstig geordend. De leerling krijgt geen toewijzing maar blijft op alle wachtlijsten van de gemaakte schoolkeuzes.

Optimalisatie: Na de (eerste) toewijzing gaat het systeem zoeken naar leerlingen die daarbij elkaar uit hun 1e schoolkeuze houden. D.w.z. dat wanneer ze zouden wisselen van toewijzing ze elk hun 1e schoolvoorkeur krijgen.

Het systeem zoekt op die manier duo’s, trio’s en viertallen die wanneer ze onderling wisselen allemaal hun 1e schoolvoorkeur krijgen.

Na deze optimalisatie worden ouders op de hoogte gebracht van de uiteindelijke toewijzingen van hun kind(eren).

Hoe gaan we om met je gegevens (privacy)?

De gegevens (naam, adres, achtergrond, voorkeur) worden vertrouwelijk behandeld en zullen enkel gebruikt worden om:

 1. • Je zoon/dochter een plaats in een school toe te wijzen
 2. • De goede werking van het systeem te controleren en te verbeteren.
 3. • De school waar je zoon/dochter terecht kan toe te laten je te contacteren en je kind in te schrijven overeenkomstig de decretaal bepaalde regels.

De verwerking gebeurt onder toezicht van het Lokaal Overlegplatform Secundair Onderwijs Gent (LOP SO Gent) in opdracht van de deelnemende scholen. Er wordt enkel gebruik gemaakt van anonieme achtergrondgegevens (zonder naam noch rijksregisternummer).

Het rijksregisternummer wordt enkel gebruikt om te vermijden dat op naam van je zoon/dochter een tweede dossier geopend wordt.

Zoals bepaald in de Wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan je inzage krijgen in de gegevens die over jou of je kind bewaard worden. Contacteer hiervoor meldjeaansecundair.gent@ond.vlaanderen.be.