Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over het aanmeldingssysteem

Hieronder geven we een antwoord op enkele veel voorkomende vragen rond aanmelden voor het eerste leerjaar van de eerste graad A (1A) en/of het eerste leerjaar van de eerste graad B (1B) van het gewoon secundair onderwijs of het buitengewoon secundair onderwijs OV4-type 9. Heb je toch nog een andere vraag, stel ze dan aan de helpdesk.
Nog vragen of hulp nodig ?
Gentinfo
Telefoon: 09 210 10 10 ( ma-za van 8 - 19u)

Aanmelden voor wie?

Kinderen die de overstap maken van basis naar secundair, en die zich willen inschrijven voor het eerste leerjaar van de eerste graad A (1A) en/of het eerste leerjaar van de eerste graad B (1B) van het gewoon secundair onderwijs of het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) OV4-type 9 melden aan via https://meldjeaansecundair.gent.be/.

Noot: In het BuSO is het voor een aantal types binnen bepaalde opleidingsvormen (andere dan 1A en 1B OV4 - type 9) nodig om aan te melden via de website van de school. Hier vind je meer informatie.

Moet ik mijn zoon/dochter aanmelden?

Als je je zoon/dochter niet aanmeldt, kan je hem/haar pas vanaf 6 mei (9 uur) 2022 rechtstreeks inschrijven in secundaire school waar er nog vrije plaatsen zijn. Het aantal scholen met vrije plaatsen zal beperkt zijn. De plaatsen worden immers eerst toegewezen aan de kinderen die zijn aangemeld.

Kan ik mijn twee kinderen tegelijkertijd aanmelden?

Ja, je kan per dossier meerdere kinderen aanmelden. Klik bij het invullen van de gegevens van je kind op de knop ‘nog een zoon/dochter aanmelden’.

Mijn kind moet het eerste jaar secundair onderwijs overzitten. Moet mijn kind opnieuw aanmelden?

Als je kind in dezelfde school zijn eerste jaar overzit, hoef je je kind niet opnieuw aan te melden voor die school. Bespreek dit met de school. Je kind is reeds ingeschreven in die school. Wenst je kind zijn eerste jaar in een andere secundaire school over te zitten, dan is aanmelden noodzakelijk.

Wanneer en waar aanmelden?

Je dient je kind binnen de periode van 21 maart (12 uur ‘s middags) tot en met 22 april 2022 (12 uur ’s middags) aan te melden. De dag of het uur waarop je aanmeldt, is niet van belang zolang het binnen die periode gebeurt.

Tip: Neem rustig de tijd om aan te melden en wacht niet tot de laatste dag om aan te melden, je weet maar nooit dat iets niet lukt zoals gepland. 

Aanmelden kan enkel online via https://meldjeaansecundair.gent.be

Wat gebeurt er als ik mijn zoon/dochter niet op tijd heb aangemeld?

Als je je zoon of dochter niet aanmeldt tussen 21 maart (12 uur ’s middags) en 22 april 2022 (12 uur ’s middags) dan kan je je kind vanaf 6 mei 2022 (9 uur) rechtstreeks inschrijven in een school met nog vrije plaatsen. Het aantal scholen met vrije plaatsen zal echter beperkt zijn, gezien alle plaatsen eerst worden toegewezen aan kinderen die zijn aangemeld.

Wil het kind naar dezelfde school als broer/zus of waar één van de ouders werkt en je hebt het niet op tijd aangemeld of je hebt de voorrang niet aangeduid, dan verliest het kind zijn voorrang. Je kan je zoon/dochter pas inschrijven tijdens de vrije inschrijvingsperiode vanaf 6 mei 2022 (9 uur).

Vrije inschrijvingen

De vrije plaatsen voor de start van de vrije inschrijvingen worden hier gepubliceerd op 4 mei 2022.

Inschrijven in de deelnemende scholen kan vanaf 6 mei 2022 om 9:00

Inschrijven kan alleen volgens de geldende coronamaatregelen.

Op de website van de school lees je hoe je kan inschrijven.

Contacteer de school zelf voor meer informatie. 

 

De vrije inschrijvingen verlopen chronologisch (naar tijdsvolgorde).

 Is de capaciteit bereikt, dan ontvang je een weigeringsdocument (mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving).

Je kan je kind ook toevoegen aan de weigeringslijst (wachtlijst). De volgorde van de geweigerde leerlingen wordt ook hier bepaald door de chronologie.

De scholen zijn verplicht om de volgorde op deze lijst te respecteren tot en met 7 oktober 2022. Als er in één van deze scholen een plaats vrijkomt, dan neemt die school zelf contact op met jou. Je kan je kind er dan nog inschrijven, ook al is hij/zij ondertussen ingeschreven in een andere school.

Voor welk jaar moet ik mijn zoon/dochter aanmelden?

Je meldt aan om een inschrijving te bekomen in 1A en/of 1B van het gewoon onderwijs en in 1A en/of 1B van het buitengewoon onderwijs opleidingsniveau 4 (OV4) – type 9 voor het schooljaar 2022-2023.

Om in te schrijven in het gewoon secundair onderwijs in het 2de jaar of hoger ga je rechtstreeks naar de school vanaf 19 april 2022 (9 uur).

In het buitengewoon onderwijs is het voor een aantal andere types dan 1A en 1B OV4 - type 9 binnen bepaalde opleidingsvormen nodig om aan te melden via de website van de school.

Voor meer informatie: surf naar de website van de school. 

Ook aanmelden voor buitengewoon secundair onderwijs (BuSO)?

Je kan via https://meldjeaansecundair.gent.be/ enkel aanmelden voor het buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 4 (OV4) type 9, 1A en/of 1B en dit van 21 maart (12u ’s middags) tot en met 22 april 2022 (12u ’s middags).

Voor een aantal types binnen bepaalde opleidingsvormen (andere dan 1A en 1B OV4 - type 9) is het nodig om aan te melden via de website van de school. Voor andere types binnen bepaalde opleidingsvormen en scholen gebeuren de inschrijvingen rechtstreeks in de school. Broers, zussen en kinderen van personeel hebben voorrang en schrijven altijd rechtstreeks in in de school.

Hier vind je meer informatie.

Voor welke scholen kan ik mijn zoon/dochter aanmelden?

Je kan via www.aanmeldensecundairescholen.gent aanmelden voor:

 1. Alle secundaire scholen in Gent
 2. Alle Gentse scholen die buitengewoon onderwijs opleidingsniveau 4 – type 9 1A/1B aanbieden
 3. De secundaire scholen in Evergem, Lochristi, Melle, Merelbeke, Wachtebeke en Zelzate.  (Popelin Lyceum/Tectura Merelbeke, EDUGO Lochristi, College der Paters Jozefieten Melle, Einstein Atheneum Evergem, Tectura Tuinbouwschool Melle, Sint-Franciscus Evergem, Sint-Franciscusinstituut Melle, Sint-Laurens Wachtebeke, Sint-Laurens Zelzate en GO! middenschool Zelzate).
Hoeveel scholen dien ik aan te duiden?

Er is geen limiet. Je meldt je zoon/dochter aan voor alle scholen die je voorkeur hebben. Denk goed na over alle scholen die je aanduidt, niet enkel over je eerste voorkeur. Soms zijn er meer aanvragen dan plaatsen, dus de andere scholen op je lijst zijn even belangrijk.

Bij het aanmelden, duid je de scholen aan in volgorde: 1e keuze school A, 2e keuze school B, … enz. Meerdere keuzes maken vermindert de kans op een plaats in je favoriete school niet! Slechts één keuze maken vergroot de kans op een plaats in je favoriete school niet! Integendeel, je zoon/dochter maakt dan maar één keer kans om gunstig gerangschikt te worden in een school. Duid je meerdere scholen aan en is je eerste school van voorkeur volzet, dan wordt er gekeken naar de volgende scholen uit je lijst.

Waarom is één school aanduiden een risico?

Stel dat er meer aanvragen dan plaatsen zijn op de school die je aanduidt, dan kan het zijn dat je geen plaats krijgt toegewezen. In dat geval komt je kind op de wachtlijst van de school terecht en dien je vanaf 6 mei (9 uur) 2022 je kind in te schrijven in een school met nog vrije plaatsen. Het aantal scholen met vrije plaatsen zal beperkt zijn, gezien de plaatsen eerst worden toegewezen aan kinderen die zijn aangemeld.

Duid je meerdere scholen aan en is er geen plaats op de school van hoogste voorkeur dan wordt er gekeken naar de andere scholen op je lijst. Je hebt hierdoor meer kans om een plaats te krijgen in een school van voorkeur.

Het is geen risico om één school aan te duiden als je kind naar dezelfde school als broer of zus wil of waar één van de ouders werkt. Dan hoef je wel enkel die school aan te duiden (en de voorrang aan te duiden). Je kind krijgt voorrang op die school en zijn/haar plaats is dus gegarandeerd. Maar om die voorrang te krijgen, moet je je kind wel aanmelden.

Waarom moet ik een volgorde van scholen opgeven en welke school zet ik op de eerste plaats?

Van alle scholen waar je zoon/dochter gunstig gerangschikt staat, krijg je de school toegewezen die het hoogst in je voorkeurslijst staat. Stel dat je bijvoorbeeld 4 scholen hebt opgegeven: voor school A en school D is je kind niet gunstig gerangschikt (wat wil zeggen dat het geen plaats krijgt toegewezen op die scholen omdat er meer aanvragen dan plaatsen zijn). Voor school B en voor school C is het wel gunstig gerangschikt. In dat geval krijgt je kind een plaats toegewezen op school B en staat het op de wachtlijst voor school A. School C en school D vervallen dan gezien die lager in de voorkeurslijst staan.

Het is dus belangrijk om de school in de volgorde van je voorkeur te plaatsen. De voorkeurorde die je opgeeft, heeft geen invloed op de rangschikking van je zoon/dochter in elk van de scholen. Je kind zal niet meer of minder kans maken op een plaats op de school als het meerdere scholen heeft opgegeven. Of hij/zij gunstig gerangschikt wordt, wordt eerst voor elke school apart bepaald en hangt alleen af van toeval.

Zet de school waarnaar je je zoon/dochter het liefst wil sturen dus zeker op de eerste plaats. Volg gewoon je echte voorkeur. Vink alle scholen aan die je voorkeur hebben, en in volgorde van voorkeur.

Waar vind ik info over de scholen?
Surf naar de websites van de scholen voor meer info en kom te weten hoe je kennis kunt maken met hen. Bezoek, als de coronamaatregelen het toelaten, scholen om ze beter te leren kennen, ga dan samen met je kind naar de infodagen.
TIP : Informeer je over het studieaanbod. Dat kan voor elke school anders zijn. 
 
Een lijst van Gentse scholen met hun aanbod en de infodagen vind je op www.onderwijskiezer.be in de brochure De grote stap. Secundair onderwijs in de regio Gent. 2022-2023.
 

Het zal je helpen om de scholen in volgorde van je voorkeur aan te duiden.

Aanmelden voor 1A of 1B, gewoon of buitengewoon onderwijs (1A of 1B)?

Voor sommige leerlingen is het niet evident om al correct te weten wat ze het schooljaar nadien zullen volgen. De basisschool en het CLB kunnen je bij die keuze helpen.

Leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs halen, moeten naar 1A. Leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet krijgen, moeten naar 1B.

Het is mogelijk om aan te melden voor zowel 1A als 1B maar we raden aan dit enkel te doen als er nog geen zekerheid is over het al dan niet behalen van het getuigschrift basisonderwijs. Immers, met een dubbele aanmelding houd je ook dubbele plaatsen bezet.

Is er nog geen zekerheid over gewoon onderwijs of buitengewoon onderwijs (OV4 - type 9), en je wenst voor beide aan te melden, contacteer dan de lop-deskundige via meldjeaansecundair.gent@ond.vlaanderen.be of vul tijdens de aanmeldingsperiode dit formulier in. 

Als je kind een verslag krijgt voor toegang tot het buitengewoon onderwijs of voor een individueel aangepast curriculum (IAC), kan je kiezen voor buitengewoon onderwijs of gewoon onderwijs.
De gewone school moet je kind voorlopig inschrijven ('inschrijving onder ontbindende voorwaarde’). Na de inschrijving volgt er een periode waarin de school samen met de ouders, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en de klassenraad overlegt over welke aanpassingen nodig zijn.
De school weegt af of ze de aanpassingen redelijk acht en beslist of je ze je kind definitief inschrijft of niet.
Leerlingen die zich inschrijven in het gewoon onderwijs volgen het gemeenschappelijk curriculum of een individueel aangepast curriculum (IAC). Een IAC heeft als gevolg dat ze, niet zoals de andere leerlingen, attesten, getuigschrift of diploma, behalen. Meer informatie vind je via https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/verslag-individueel-aangepast-curriculum-gewoon-of-toegang-buitengewoon-onderwijs. Meer informatie over de ondersteuning voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften vind je via https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ondersteuning-voor-leerlingen-met-specifieke-onderwijsbehoeften.
 
Wat verstaan we onder broers en zussen? Onder welke voorwaarden kan ik mijn zoon/dochter inschrijven of aanmelden met een voorrang broers en zussen?

Broer en zus zijn, is meer dan dezelfde ouders hebben. Volgende mogelijkheden kunnen voorkomen:

 1. broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.
 2. halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.
 3. kinderen die eenzelfde domicilie of voornaamste verblijfplaats hebben, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en -zussen)

Let op: deze leerlingen hebben absolute voorrang en kunnen niet geweigerd worden wegens capaciteitstekort (vol) als ze zich inschrijven in de school. Maar ze dienen om van deze voorrang te kunnen genieten, zich wel online aan te melden en de voorrang aan te duiden. Dit dient te gebeuren tussen 21 maart (12 uur ‘s middags) tot en met 22 april 2022 (12 uur ‘s middags). Meld je je kind niet aan tussen die periode dan verlies je je voorrang. Inschrijven in de school  kan dan pas vanaf 6 mei (9 uur) 2022 indien er daar nog vrije plaatsen zijn.

Wil je kind naar een andere school dan broer of zus: zet de scholen in volgorde van voorkeur. Staat de school van broer of zus ook in je lijstje, dan hoef je na die school geen bijkomende school meer aan te duiden. In die school heb je immers gegarandeerd plaats op voorwaarde dat je de voorrang aanduidt.
Ik werk voor een deelnemende school. Onder welke voorwaarden kan ik mijn zoon/dochter inschrijven of aanmelden met een voorrang?

Op het ogenblik van de inschrijving moet je een arbeidscontract hebben van meer dan 104 dagen in die school. Je hoeft daarom nog geen 104 dagen gewerkt te hebben op het moment van inschrijving. De voorrang geldt voor alle personeelsleden van een school ongeacht hun functie. Dit kan bijvoorbeeld een klusjesman, leerkracht, administratief medewerker, pedagogische begeleider of een logopedist zijn. Ook de aard van het contract met de school (bijvoorbeeld voltijds of deeltijds) is van geen belang om voorrang te krijgen.

Volgende personeelsleden komen in aanmerking:

 1. Personeelsleden als vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, voor zover ze geaffecteerd zijn aan of aangesteld zijn in een school.
 2. Personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door een schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school.
 3. Personeelsleden die geaffecteerd zijn aan een school maar tijdelijk aangesteld/tewerkgesteld zijn in een andere school, kunnen in beide scholen van de voorrangsregeling gebruik maken.

Let op: deze leerlingen hebben absolute voorrang en kunnen niet geweigerd worden wegens capaciteitstekort (vol) als ze zich inschrijven in de school. Maar ze dienen om van deze voorrang te kunnen genieten, zich wel online aan te melden en de voorrang aan te duiden. Dit dient te gebeuren tussen 21 maart (12 uur ‘s middags) tot en met 22 april 2022 (12 uur ‘s middags). Meld je je kind niet aan tussen die periode dan verlies je je voorrang. Inschrijven in de school waar één van de ouders werkt kan dan pas vanaf 6 mei (9 uur) 2022 indien er daar nog vrije plaatsen zijn.

Wil je kind naar een andere school: zet de scholen in volgorde van voorkeur. Staat de school waar een ouder werkt ook in je lijstje, dan hoef je na die school geen bijkomende school meer aan te duiden. In die school heb je immers gegarandeerd plaats op voorwaarde dat je de voorrang aanduidt. 

Kan ik mijn gegevens nog wijzigen?

Je kunt jouw gegevens wijzigen gedurende de volledige aanmeldingsperiode, dus van 21 maart (12u ’s middags) tot en met 22 april 2022 (12u ’s middags). Bij jouw eerste aanmelding kies je een wachtwoord en gebruikersnaam. Bewaar deze goed. Je hebt ze nodig als je je gegevens wil nakijken of veranderen of als je het resultaat van de aanmelding wilt bekijken vanaf 4 mei 2022.

Wat als ik geen computer of internet heb?

Je kan geholpen worden door de huidige basisschool, door de brugfiguur, door de secundaire school van je voorkeur, IN-Gent, Opvoedingswinkel, e.a.

Neem contact op met de school of een organisatie. Zij zullen je verder helpen.

Hoe aanmelden als je met de andere ouder niet overeenkomt?

Er kan per kind maar één dossier aangemaakt worden (op basis van het rijksregisternummer). Kom je niet tot een overeenstemming, neem dan contact op met de LOP-deskundige via  meldjeaansecundair.gent@ond.vlaanderen.be

Wanneer weet ik of mijn kind een plaats krijgt in één van de opgegeven scholen?

Je ontvangt op 4 mei 2022 in de late namiddag een e-mail waarin het resultaat van je aanmelding staat. De mails aan de ouders worden door het systeem verstuurd en tussen het versturen van de eerste en de laatste mail kan enkele uren verschil zitten. Ouders ontvangen dus de antwoordmail niet allemaal gelijktijdig. Vanaf 4 mei 2022 in de late namiddag vind je het resultaat ook terug in je dossier op het aanmeldingsplatform. Hiervoor log je in met je gebruikersnaam en wachtwoord.

Het aanmeldingsregister houdt altijd rekening met de volgorde van je keuze. Als één of meer van de scholen die je hoger gerangschikt had, geen plaats meer vrij heeft, komt je zoon/dochter automatisch op de wachtlijst van die scholen te staan. Als er dan toch een plaats vrijkomt in een van die scholen, neemt de school contact met je op. Als je wilt, kun je je zoon/dochter alsnog inschrijven in jouw favoriete school. Dat kan zelfs als je hem/haar ondertussen al in een andere school hebt ingeschreven.

Als je zoon of dochter een plaats krijgt toegewezen kan je hem of haar inschrijven in de school van 6 mei tot en met 31 mei 2022.

Inschrijven kan enkel volgens de geldende coronamaatregelen. Surf naar https://www.aanmeldensecundairescholen.gent en/of de website van de school voor de actuele informatie.

Welke leerlingen hebben voorrang bij het ordenen en toewijzen en hoe wordt bepaald wie indicatorleerling is en niet-indicatorleerling is?

Er zijn voorrangsgroepen bij het ordenen en toewijzen:

Kinderen met een broer of zus die al is ingeschreven in dezelfde school. Voor deze groep geldt absolute voorrang in de school op voorwaarde dat ze zich aanmelden tussen 21 maart (12 uur ‘s middags) en 22 april 2022 (12 uur ‘s middags) en de voorrang aanduiden.

Kinderen van personeelsleden van een deelnemende school. Voor deze groep geldt absolute voorrang in de school waar deze ouders zijn tewerkgesteld op voorwaarde dat ze zich aanmelden tussen 21 maart (12 uur ‘s middags) en 22 april 2022 (12 uur ‘s middags) en de voorrang aanduiden.

Om de sociale mix te garanderen, streeft elke school daarnaast naar een verhouding van indicatorleerlingen en niet-indicatorleerlingen. Een indicatorleerling is een leerling van wie (1) de moeder geen diploma van het secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs (of hiermee gelijkwaardig) en/of (2) het gezin een schooltoeslag ontvangt in het lopende schooljaar of het voorgaande schooljaar. De andere kinderen zijn niet-indicatorleerlingen. Met een korte vragenlijst gaan we na of een kind een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling is.

Zijn er voor een school minder aanmeldingen van indicatorleerlingen dan er vrije plaatsen zijn voor indicatorleerlingen? Of omgekeerd, zijn er voor een school minder aanmeldingen van niet-indicatorleerlingen dan er vrije plaatsen zijn voor niet-indicatorleerlingen ? Dan gaan de vrije plaatsen naar de leerlingen uit de andere groep die nog geen toewijzing konden krijgen.

Als een school minder aanmeldingen krijgt dan er vrije plaatsen zijn, dan krijgt elke aangemelde jongere uiteraard een plaats. Als een school meer aanmeldingen krijgt dan er vrije plaatsen zijn, worden de vrije plaatsen verdeeld volgens de ordening die op basis van toeval gemaakt werd. Bij de verdeling wordt enkel rekening gehouden met de schoolkeuze en toeval.

Een aangemelde jongere die gunstig gerangschikt wordt in verschillende van zijn favoriete scholen krijgt slechts een plaats toegewezen in de school van hoogste voorkeur. De overige gunstige rangschikkingen vervallen zodat andere leerlingen kunnen in- of doorschuiven.

Een aangemelde jongere die gunstig gerangschikt wordt in één van de hogere schoolkeuzes krijgt een toewijzing voor de hoogste schoolkeuze (vb. keuze drie) en krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving voor keuze één en keuze twee. Dit wil zeggen dat de leerling op de wachtlijst (inschrijvingsregister) staat van de hogere schoolkeuzes waar hij/zij tot nu toe ongunstig gerangschikt werd.

Wanneer krijg ik de school van mijn eerste voorkeur niet?

Indien de school volzet is. De school van eerste voorkeur is gegarandeerd wanneer er minder kandidaten (aanmeldingen) dan vrije plaatsen zijn. Iedereen wordt dan gunstig geordend (krijgt een plaats in de school toegewezen).

Wanneer er meer aanmeldingen dan vrije plaatsen zijn voor een bepaalde school worden voor de beschikbare vrije plaatsen leerlingen gunstig geordend en de anderen ongunstig. Wie gunstig wordt geordend wordt toegewezen aan die school en kan zich daar inschrijven. De overige, de ongunstig geordende leerlingen, komen op de wachtlijst van die school.

De ordening per gekozen school gebeurt op basis van toeval. Voor elke volgende gekozen voorkeurschool gebeurt de ordening op dezelfde wijze.

Wordt mij een school toegewezen die ik niet wens?

Neen. Het resultaat van de aanmeldingen vertelt enkel iets over de scholen die je zelf koos en de beschikbare capaciteit. Je kan dus nooit een school toegewezen krijgen waar je niet voor gekozen hebt.

Mijn kind staat op de wachtlijst van de school van  voorkeur. Wat nu?

Schrijf je kind tussen 6 en 31 mei 2022 in in de school waar het plaats kreeg, zodat je al zeker een plaats hebt in één van je favoriete scholen. Je kind blijft op de wachtlijst staan van de scholen die hoger op jullie lijst staan. Je krijgt een seintje van de school als er daar plaats vrijkomt. Wachtlijsten van een school verschuiven doordat bijvoorbeeld een kind die een plaats kreeg toegewezen beslist om toch niet in te schrijven. Als er een plaats vrij komt, kan je je kind daar inschrijven. Een latere inschrijving overschrijft een eerdere inschrijving. Om te weten waar je kind op een bepaald moment staat op de wachtlijst, kan je dit tot en met 7 oktober 2022 opvolgen door in te loggen ('open wachtlijst') of door contact op te nemen met de school zelf.    

Ik heb twee kinderen. Wat als ze niet dezelfde school krijgen toegewezen?

De afspraak is dat broers en zussen die voor dezelfde groep wensen in te schrijven niet uiteen gehaald worden. Als het ene kind wel een plek kreeg toegewezen op een voorkeurschool en de andere niet, dan zal de school beide kinderen inschrijven.

Mijn zoon/dochter kreeg geen plaats toegewezen. Wat moet ik doen?

Meldde je niet aan of kreeg je geen toewijzing en wens je in te schrijven in een school?

De vrije plaatsen voor de start van de vrije inschrijvingen worden hier gepubliceerd op 4 mei 2022.

Inschrijven in de deelnemende scholen kan vanaf 6 mei 2022 om 9:00

Inschrijven kan alleen volgens de geldende coronamaatregelen.

Op de website van de school lees je hoe je kan inschrijven.

Contacteer de school zelf voor meer informatie. 

 

De vrije inschrijvingen verlopen chronologisch (naar tijdsvolgorde).
Is de capaciteit bereikt, dan ontvang je een weigeringsdocument (mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving).

Je kan je kind ook toevoegen aan de weigeringslijst (wachtlijst). De volgorde van de geweigerde leerlingen wordt ook hier bepaald door de chronologie.

De scholen zijn verplicht om de volgorde op deze lijst te respecteren tot en met 7 oktober 2022. Als er in één van deze scholen een plaats vrijkomt, dan neemt die school zelf contact op met jou. Je kan je kind er dan nog inschrijven, ook al is hij/zij ondertussen ingeschreven in een andere school.

 

Wat is een weigering?

Je ontvangt via e-mail een weigeringsdocument (mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving) van de scholen waarvoor je je zoon/dochter hebt aangemeld, maar die voorlopig geen vrije plaats meer hebben. Het kan dus zijn dat je meerdere documenten ontvangt. Ieder document is verbonden met één specifieke school. Je zoon/dochter komt in die scholen automatisch op de wachtlijst te staan. Je hoeft niet langs te gaan bij de school.

Een weigeringsdocument is een objectief bewijs van je plaats op de wachtlijst van een school. Als er in die school een plaats vrijkomt en je zoon/dochter staat op dat moment bovenaan die lijst, dan neemt de school contact met je op. De chronologie onder de geweigerde leerlingen blijft behouden tot en met de vijfde schooldag van oktober van het nieuwe schooljaar.

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

Je kunt terecht bij de school voor informatie omtrent jouw dossier. Vind je nog steeds dat je weigering onterecht was, dan kan je in de eerste plaats terecht bij de disfunctiecommissie. Deze kan je bereiken via lopgent.secundair@ond.vlaanderen.be. De commissie onderzoekt wat er eventueel is misgelopen en geeft een antwoord op je vraag. Je kan ook een klacht indien bij de commissie inzake leerlingenrechten. Via https://www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten vind je alle informatie over de werking van de commissie inzake leerlingenrechten.

Mijn kind heeft geen plaats toegewezen gekregen. Kan ik hier protest tegen aantekenen?

Als iemand geen toewijzing krijgt dan betekent dit dat hij/zij op één of meerdere wachtlijsten staat. Voor elk van die wachtlijsten krijgt hij/zij een weigeringsdocument.

Als ouders willen informeren hoe dit komt en wat ze moeten doen, kunnen ze terecht bij Gentinfo of bij de school waarvoor ze zich hebben aangemeld. Protesteren bij de school of Gentinfo heeft weinig zin, gezien zij het systeem niet kunnen veranderen.

Als je meent een onregelmatigheid te kunnen vaststellen in de ordenings- en toewijzingsprocedure kun je in de eerste plaats terecht bij de disfunctiecommissie. Deze kan je bereiken via  lopgent.secundair@ond.vlaanderen.be.

Als je niet akkoord gaat met de weigering(en) kun je ook klacht indienen bij de Commissie leerlingenrechten (CLR). Via https://www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten vind je alle informatie over de werking van de commissie inzake leerlingenrechten.

Is aanmelden hetzelfde als inschrijven?

Nee, met de aanmelding geef je aan in welke scholen je je kind graag wil inschrijven. Krijgt je kind na de aanmelding een plek toegewezen in een school, dan moet je het nog effectief inschrijven in de school zelf en dit van 6 tot en met 31 mei 2022. Pas dan is je kind effectief ingeschreven.

Inschrijven kan enkel volgens de geldende coronamaatregelen. Surf naar https://www.aanmeldensecundairescholen.gent en/of de website van de school voor de actuele informatie.

Wanneer moet ik mijn kind inschrijven in de school?

Kreeg je zoon of dochter na aanmelding een plaats toegewezen op een voorkeurschool dan kun je hem of haar in de school inschrijven tussen 6 mei en 31 mei 2022.

Inschrijven kan enkel volgens de geldende coronamaatregelen. Surf naar https://www.aanmeldensecundairescholen.gent en/of de website van de school voor de actuele informatie

Als je je kind niet voor 31 mei 2022 hebt ingeschreven, vervalt de toewijzing en is je zoon of dochter dus zijn/haar plaats op die school kwijt. Je kan je kind dan enkel nog op die school inschrijven als er nog vrije plaatsen zijn of je dient op zoek te gaan naar een andere school met nog vrije plaatsen. Kijk hiervoor naar de website meldjeaansecundair.gent.be, tab ‘vrije plaatsen’.

Heb je je kind niet aangemeld dan kun je je kind inschrijven in een school met nog vrije plaatsen vanaf 6 mei 2022 (9 uur). Het aantal zal beperkt zijn, gezien de plaatsen eerst worden toegewezen aan kinderen die zich hebben aangemeld.

Inschrijven kan enkel volgens de geldende coronamaatregelen. Surf naar https://www.aanmeldensecundairescholen.gent en/of de website van de school voor de actuele informatie.

Wat als ik mijn kind niet tijdens de voorziene periode heb ingeschreven?

Als je je kind niet inschrijft tussen 6 mei en 31 mei 2022 vervalt de toegewezen plaats. Dan kun je je kind enkel nog inschrijven in een school waar er nog vrije plaatsen zijn. Het aantal scholen met vrije plaatsen zal echter beperkt zijn.

Wat heb ik nodig om in te schrijven?

Inschrijven kan enkel volgens de geldende coronamaatregelen. Surf naar https://www.aanmeldensecundairescholen.gent en/of de website van de school voor de actuele informatie.

De school heeft een officieel bewijsstuk nodig met de juiste schrijfwijze van de naam van je zoon/dochter en de geboortedatum. Dit staat vermeld op de eID, ISI+kaart of een ander document.

Waar vind ik het rijksregisternummer van mijn zoon/dochter?

Je vindt het rijksregisternummer op de eID, ISI+kaart of op het briefje van de mutualiteit. Als je zoon/dochter geen rijksregisternummer heeft, contacteer dan de lop-deskundige via meldjeaansecundair.gent@ond.vlaanderen.be of vul dit formulier in tijdens de aanmeldsperiode. 

Waarom een aanmeldingsregister?

Het aantal jongeren tussen 12 en 17 jaar groeit. Niet alle secundaire scholen kunnen deze stijging bijhouden en de kans dat een school over onvoldoende capaciteit beschikt neemt toe.

In het verleden resulteerde dit tot lange wachtrijen en kampeertoestanden. Dergelijke toestanden willen we vermijden en daarom werd een aanmeldingsprocedure ingevoerd.

Met de procedure vermijden we kampeertoestanden en krijgen ouders gelijke kansen om hun zoon/dochter in te schrijven in de school van hun keuze.

Alle ouders die hun kind willen aanmelden voor een deelnemende school kunnen gebruik maken van de online aanmeldingsprocedure.

Dat kan voor alle scholen in alle onderwijsnetten van Gent en ook meerdere scholen uit de randgemeenten van Gent. 

Hoe worden de aangemelde kinderen geordend en toegewezen?

Elk aangemeld kind krijgt op basis van toeval een nummer per aanmelding (= combinatie van een school en structuuronderdeel waarvoor aangemeld wordt), een zogenaamd toevalsnummer. Op basis van dit toevalsnummer wordt elk kind geordend in elke school (en elk structuuronderdeel = 1A en/of 1B) waarvoor het heeft aangemeld.

Men wordt dan gunstig geordend per school wanneer men binnen de beschikbare vrije plaatsen gerangschikt wordt. Men wordt dan ongunstig geordend per school wanneer men buiten de beschikbare vrije plaatsen gerangschikt wordt.

De toewijzing (ticket) gebeurt aan de school van hoogste voorkeur waarin men gunstig geordend werd. Bijvoorbeeld:

 1. De leerling wordt gunstig geordend in de 1e schoolkeuze en 3e schoolkeuze. De leerling krijgt een toewijzing voor de eerste schoolkeuze.
 2. De leerling wordt gunstig geordend in de tweede en vierde schoolkeuze. De leerling krijgt een toewijzing voor de 2e schoolkeuze en blijft op de wachtlijst van de eerste schoolkeuze.
 3. De leerling wordt in alle schoolkeuzes ongunstig geordend. De leerling krijgt geen toewijzing maar blijft op alle wachtlijsten van de gemaakte schoolkeuzes.

Optimalisatie: Na de (eerste) toewijzing gaat het systeem zoeken naar leerlingen die daarbij elkaar uit hun 1e schoolkeuze houden. D.w.z. dat wanneer ze zouden wisselen van toewijzing ze elk hun 1e schoolvoorkeur krijgen.

Het systeem zoekt op die manier duo’s, trio’s en viertallen die wanneer ze onderling wisselen allemaal hun 1e schoolvoorkeur krijgen.

Na deze optimalisatie worden ouders op de hoogte gebracht van de uiteindelijke toewijzingen van hun kind(eren).

Hoe gaan we om met je gegevens (privacy)?

De gegevens (naam, adres, achtergrond, voorkeur) worden vertrouwelijk behandeld en zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 1. Voor de rangordening van jouw kind en de toewijzing van een school.
 2. Om je op de hoogte te brengen van het resultaat van de aanmelding.
 3. Om jouw kind in de toegewezen school te kunnen inschrijven, zonder dat je dezelfde gegevens nog eens moet doorgeven.
 4. Om voor jouw kind het recht op een plaats in een school van hogere voorkeur te vrijwaren, als daar later toch nog een plaats vrijkomt.
 5. Op geaggregeerd niveau worden de gegevens van alle aangemelde kinderen gebruikt om de goede werking van meldjeaan te evalueren en na te gaan.
 6. Jouw contactgegevens kunnen ook gebruikt worden voor gerelateerde zaken, zoals de bevraging in het kader van de tevredenheidsmeting over meldjeaan bij ouders en contactname als er onduidelijkheden zijn in jouw dossier.
 7. Het rijksregisternummer wordt gebruikt om te vermijden dat op naam van jouw kind een tweede dossier geopend wordt.

We verwijderen de gegevens uit de database van meldjeaan na het einde van het schooljaar waarvoor het kind wordt aangemeld.

De verwerking gebeurt onder toezicht van het Lokaal Overlegplatform Gent Secundair Onderwijs in opdracht van de deelnemende scholen.

Zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018) kan je inzage krijgen in de gegevens die over jou of je kind bewaard worden en die eventueel verbeteren. Contacteer hiervoor meldjeaansecundair.gent@ond.vlaanderen.be.

Vermoed je dat iemand jouw persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het via meldjeaansecundair.gent@ond.vlaanderen.be. Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtscommissie.

Heb je bijkomende vragen of wens je meer informatie? Neem contact op via meldjeaansecundair.gent@ond.vlaanderen.be

Hier lees je de volledige gebruikersovereenkomst en privacyverklaring.